Funderingar kring vaccinering mot Covid-19

Efter att ha genomgått vaccinering mot svininfluensa för flera år sedan, ligger de biverkningar vissa fick fortfarande i minnet. Vissa som vaccinerades fick då narkolepsi, något som man fortfarande lider av än idag.

Med anledning av detta finner jag mig själv funderandes kring vilka möjliga biverkningar en vaccinering mot Covid-19 kan ge. För att vara helt ärlig anser jag inte att man från myndigheternas sida gjort några större ansträngningar för att vara transparent, vare sig vad som hände vid svininfluensan, men även vad som framkommit för detta vaccin.

Lena Hallengren menar i den intervju hon satt i hos Aktuellt härom kvällen, att hon “Litar på att Svenska folket kommer att vilja ta vaccinet”, dock lämnar de orden mig personligen ganska tom. Att hoppas på att man ska vilja ta vaccinet, utan att man lämnats några försäkringar, hjälper iallafall inte mig trygg i beslutet att ta vaccinet.

Det som i detta läge bör vara önskvärt är en öppen kommunikation där man steg för steg förklarar vilka biverkningar man tror sig ha hittat, men även hur många individer som drabbades av biverkningar under svininfluensan.

Varför gå in på hur många som drabbades av biverkningar under svininfluensan? Anledningen till detta är att det som rapporterats i media skulle kunna vara överdrivet och att siffran på drabbade individer är myket mindre än vad man faktiskt kan tro? Skulle siffran vara låg är det beslut inför möjlig vaccinering ett helt annat än hur det ser ut idag.

Å andra sidan är detta ett sofftyckande där all information inte finns tillgänglig. Att 40% av Svenskarna ställer sig tveksamma till framtida vaccination är antagligen endast ett rykte som uppstått. Oavsett vad bör ansvarig minister, Lena Hallengren, komma med fakta och raka svar, istället för att svara svävande på direkta frågor, något som inte underlättar den situation vi alla befinner oss i.

Ett exempel på hur skev den generella uppfattning jag fick i början av mediarapporteringen, kommer från det avsnitt från Agenda där Nordeas chefsekonom Annika Winsth och kinakännaren Frédéric Cho deltog. Här målar man upp ett Sverige som inte alls är så påverkat av pandemin som de dagliga nyheterna vill förmedla. Det man dock påpekar är att besöksnäringen lider av detta mer än resten av samhället och att exportsektorn nästan återhämtat sig. Med detta sagt ändrades min uppfattning efter att ha sett detta avsnitt av agenda.

Vad anser du? Är den information vi medborgare får transaprent och god, eller behöver man bli tydligare från myndighetshåll?

Sökord: Covid-19, Vaccin, Svininfluensa, Agenda, HerrH